Talböcker

Talböcker

En talbok är en inläst bok för dig som har någon slags läsnedsättning, till exempel dyslexi, synnedsättning eller ett rörelsehinder som gör att du inte kan hålla i en bok. En talbok kan bestå av bara ljud eller av både text och ljud. Skillnaden på en talbok och en ljudbok är både teknisk och juridisk. Det finns talböcker för både barn och vuxna, på flera olika språk, och det finns flera olika sätt att låna dem på.

 
Ladda ner talböcker till telefon, surfplatta eller dator
 
Du kan själv ladda ner talböcker. Kontakta biblioteket och registrera dig som användare hos Legimus. Då kan du använda appen Legimus och ladda ner talböcker till din telefon, surfplatta eller dator. Det går även att lyssna direkt på Legimus hemsida. 
 
Låna talböcker på skiva eller till särskild spelare
 
Du kan låna talböcker på biblioteket. Det finns Daisy-skivor att låna och om vi inte redan har boken kan du be oss om hjälp med att ladda ner boken till Daisy-skiva eller direkt till en minnesspelare. En Daisy-skiva går att spela direkt i datorn eller i en CD-spelare som stödjer mp3-format men det går också att spela dem i en så kallad Daisy-spelare. I en Daisy-spelare kan man bland annat bläddra mellan bokens olika kapitel eller sätta bokmärken vid delar man vill kunna hitta tillbaka till. 
 
Hur kan du få tillgång till Legimus?
 
Vuxna låntagare kontaktar huvudbiblioteket och barn- och unga som går i skolan eller på gymnasiet kontaktar sin skolbibliotekarie. Vi bokar då in ett möte där vi går igenom hur Legimus fungerar och vilka regler en Legimus-användare måste förhålla sig till. 

Nedan ser ni en film som visar hur det kan gå till att använda Legimus

Legimus