Riktlinjer arrangemang

Riktlinjer för arrangemang i Röda Rummet

Bibliotekets lokal ”Röda Rummet” är en öppen yta som ligger i nära anslutning till barn och ungdomsavdelningarna. Rummet används i första hand för biblioteks egna arrangemang, eller samarrangemang och utställningar. I enstaka fall kan rummet lånas av externa aktörer (under ordinarie öppettid).

 • Arrangemangen får inte vara i form av möten, som innehåller politiska eller religiösa budskap eller sådant som strider mot lagar eller på annat sätt anses olämpliga.
 • Arrangemang som biblioteket erbjuder i Röda Rummet under öppettid ska vara öppna för allmänheten.
 • Nybro bibliotek kan säga nej till ett arrangemang som kräver medverkan av bibliotekets personal utanför ordinarie öppettid.
 • Nybro bibliotek ska uppmuntra föreningar eller andra externa aktörer som vill förlägga arrangemang i Röda Rummet.
 • Nybro bibliotek kan säga nej till ett arrangemang utifrån en bedömning av det samlade programutbudets allsidighet och kvalitet eller utifrån en bedömning av säkerhetsrisker.
 • Bibliotekets trovärdighet ska inte ta skada av något arrangemang.


Vid ett öppet arrangemang på biblioteket uppfattar allmänheten i regel att programmet är en del av bibliotekets verksamhet, oavsett om det är fråga om extern aktör eller inte. Upplåtelse av lokalen kan därför inte ske till arrangemang som uppenbart strider mot bibliotekens övergripande uppdrag.
Bedömningen görs av bibliotekets personal. Vid behov kan förvaltningschefen för Lärande- och kultur kontaktas.
Teknik:

 • Dator
 • Projektor
 • Filmduk
 • Två högtalare
 • Två myggor
 • En liten bärbar ljudutrusning.

Rummet rymmer ca 35-50 personer. Det finns ca 15 fasta sittplatser och ett begränsat antal stolar att låna.