Skaffa lånekort

Lånekort

Ditt första lånekort är gratis!
Med kortet kan du:

  • Låna böcker, tidskrifter, filmer, musik med mera
  • Låna e-böcker och e-ljudböcker
  • Söka i våra informationskällor, på biblioteken och hemifrån
  • Använda bibliotekets datorer
  • Använda bibliotekets trådlösa nätverk

Lånekortet gäller på huvudbiblioteket i Nybro, bokbussen och skolbiblioteken i kommunen.
     
Fyll i ansökan nedan, när det är gjort kan du reservera. Detta kan du göra under tre dagar efter registreringen.
För att sedan låna eller reservera hämtar du ut ditt lånekort på biblioteket, ta då med giltig legitimation.
Barn under 16 år behöver målsmans underskrift för att skaffa lånekort.

Skaffa lånekort

Ange 1-5 förnamn separerade med mellanslag
(ÅÅMMDD-XXXX) (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) (ÅÅMMDDXXXX) (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
(Inneboende)
(Nummer utan landskod, tex. xxxx-xxxxxx, xxxx xxxxxx)
(4 siffror)