Projektböcker

Projektböcker

Vi har ett antal böcker på huvudbiblioteket som vi lånar ut till lärare att ha i klassrummet under en hel termin. Många av böckerna har vi i flera exemplar så det lämpar sig särskilt bra för läsgrupper.

 

Börja läsa

Hcf

Hcg

uHc och uHce