Personal

Personal

  • Emma Sjöberg
  • Skolbibliotekarie, tjänstledig till och med 20211228
  • 0481 455 28
  • Paradisskolans bibliotek
  • Joel Tjerneld
  • Skolbibliotekarie, från och med 20210809
  • 0481-455 28
  • Paradisskolans bibliotek