Personal

Personal

  • Emma Sjöberg
  • Skolbibliotekarie, tjänstledig till och med 20211228
  • 0481 455 28
  • Paradisskolans bibliotek