Lokalsamling

Nybrosamlingen

Nybro biblioteks unika samling rör media med anknytning till nuvarande Nybro kommuns geografiska område. Beståndet har byggts upp under lång tid och tillväxer kontinuerligt eftersom i princip inga exemplar gallras. Denna litteratur- och mediesamling ska öka förståelsen för den historiska utveckling som lett oss framtill dagens moderna samhälle i Nybro kommun.

Samlingen är en utmärkt startpunkt för skolorna när de tar upp hembygdshistoria. Nybro tidning (nytt fönster) finns i original från starten 1931. Det går bra att studera NT på Nybro bibliotek; åren 1931 t o m 1978 är mikrofilmade.

I materialet finns en referenssamling som inte kan lånas hem. Men de flesta exemplaren i Nybrosamlingen får lånas hem i likhet med bibliotekets övriga bestånd. Det material som rör särskilda byar eller andra geografiska platser är indexerade så att en viss by är sökbar i bibliotekets katalog. En del andra personer, begrepp mm med anknytning till Nybro är också möjliga att söka på i bibliotekets katalog.

Genom åren har många betydelsefulla forskare bidragit till denna kunskapsmassa. Folke Petterssons utforskande av byar och gårdar i Madesjö, Oskar och Örsjö församlingar är ett efterlämnat material med stor betydelse. Detta finns som kopior samlade i pärmar, som datafiler samt som en CD. För Bäckebo finns ett stort material som Georg Gustafsson har donerat till Nybro bibliotek. Samlingen finns tillgänglig i pärmar med olika teman kring Bäckebo sockens historia.

Under 2009 har Nybro bibliotek i samarbete med hembygdsrörelsen med flera arbetat fram ett uppslagsverk i digital form på Internet, Nybrokunskap.se. Projektet är inspirerat av Wikipedia och Kalmarlexikon.se. Alla intresserade kan bidra med sina kunskaper.

Hembygdsfilmer