Låneregler

Låneregler

För att låna på Nybro bibliotek måste du ha ett lånekort. Kortet gäller även på bokbussen och på skolbiblioteken i hela kommunen.

GDPR och sekretess 

Lånekort

Du får ditt lånekort genom att visa upp en giltig fotolegitimation i informationsdisken, när du besöker biblioteket.

Barn får sitt lånekort via respektive skolas bibliotek eller bokbussen.

Lånekortet ska visas upp vid lån och bokning av dator. Kortet är personligt och du är ansvarig för allt som lånas på ditt kort. Föräldrar är ansvariga för lån på barns kort till barnet är arton år.

Förkommet lånekort måste anmälas direkt till biblioteket så att det kan spärras för vidare lån.

Ditt första lånekort är gratis, men om det går sönder eller om du tappar bort det kostar ett nytt lånekort 20 kronor. 

 

PIN-kod

Till lånekortet kan en PIN-kod kopplas. Med hjälp av denna kan man reservera och låna om på bibliotekets hemsida samt låna själv i automaten på biblioteket.

 

Lånetid

Lånetiden är normalt 4 veckor. DVD-filmer, tidskrifter, CD-skivor och mycket efterfrågade böcker har kortare lånetid. Du får ett kvitto på det du lånat med lånetiden angiven.

Vill du förlänga ett lån måste du göra det innan lånetiden gått ut. Om någon annan har reserverat boken går den inte att låna om. Du kan förlänga dina lån per telefon eller på hemsidan.

Lånetiden för spelfilm på dvd är 7 dygn. Filmer är gratis att låna.

Vill du låna musikvideo, tidskrifter och hembygdsfilmer är lånetiden 7 dygn.

Tv-spel och musik CD har en lånetid på 2 veckor.

Lånetiden för e-böcker är 28 dagar. Du kan låna högst tre böcker på en vecka. Efter lånetidens slut går boken inte längre att läsa. Du behöver alltså inte aktivt lämna tillbaka den. Det går inte heller att lämna tillbaka boken i förtid för att kunna låna fler. Vill du låna boken på nytt måste du först ta bort den gamla från din dator.


Återlämning

Lånen måste lämnas tillbaka i tid.
Återlämning sker på biblioteken eller i bokbussen, eller när biblioteket i Nybro är stängt genom bokinkast vid entrédörren.

Lån som du själv gjort på bibliotek utanför Kalmar, Kronoberg eller Blekinge län eller på högskole- och universitetsbibliotek måste du själv lämna där du lånat dem.

 

Reservera

Du kan ställa dig i kö på media som är utlånade. Reservera kan du göra direkt på biblioteket eller via telefon eller e-post. Du kan också reservera själv med hjälp av din PIN-kod och ditt lånenummer. Det är gratis att reservera de medier vi har på Nybro bibliotek.

Du kan även beställa böcker som saknas i Nybro från andra bibliotek. Detta kallas fjärrlån och kostar i allmänhet 25 kronor per beställning inom Sverige.  

 

Övertidsvarning

Om du har meddelat oss din mailadress kan du få en övertidsvarning två dagar innan lånetiden går ut.

 

Påminnelse

Om du inte återlämnar dina lån i tid får du en påminnelse, övertidsavgiften är 1 krona per bok och dag, max 25 kronor! Om du trots påminnelsen inte återlämnar, får du ytterligare en påminnelse och då blir övertidsavgiften max 50 kronor.

Om du trots påminnelserna inte lämnar igen dina lån, får du en räkning på bokens värde plus en expeditionsavgift samt övertidsavgifterna. 
Du spärras som låntagare tills du återlämnat boken och betalat avgifterna eller betalat räkningen.

Den som är under arton år betalar inte övertids- eller expeditionsavgift, men är skyldig att betala för förstörda eller förkomna böcker och andra medier. För barnböcker utgår ingen överrtidsavgift.
Undvik förseningsavgifter - låna om böckerna!