Lässurr

Lässurr

Lässurr är ett läsfrämjande arbete för elever i Nybro kommun med ursprung i ett projekt stött av Statens kulturråd.

Syftet med Lässurr är att inspirera till nya arbetssätt i förskoleklassen och grundsärskolan och framför allt att väcka barnens läslust och nyfikenhet på böcker.

De första sju åren i barnets liv är de viktigaste för språkutvecklingen och att läsa och samtala kring böcker är bland det bästa – och roligaste! – som kan göras för att ett barn ska få ett rikt språk.