Lässurr

Lässurr

Lässurr är ett läsfrämjande arbete för elever i Nybro kommun med ursprung i ett projekt stött av Statens kulturråd.

Syftet med Lässurr är att inspirera till nya arbetssätt i förskoleklassen och grundsärskolan och framför allt att väcka barnens läslust och nyfikenhet på böcker.

De första sju åren i barnets liv är de viktigaste för språkutvecklingen och att läsa och samtala kring böcker är bland det bästa – och roligaste! – som kan göras för att ett barn ska få ett rikt språk.

Lässurr 2022

Under Lässurr 2022 arbetade hela Nybro kommuns förskoleklasser samt grundsärskolan med boken Branden av Josefine Sundström.

Här ser ni de alster som vi sedan ställde ut efter den digitala träffen mellan eleverna och författaren.