Lässurr

Lässurr

Lässurr är ett läsfrämjande arbete för elever i Nybro kommun med ursprung i ett projekt stött av Statens kulturråd. Syftet med Lässurr är att inspirera till nya arbetssätt i förskoleklassen och grundsärskolan och framför allt att väcka barnens läslust och nyfikenhet på böcker. De första sju åren i barnets liv är de viktigaste för språkutvecklingen och att läsa och samtala kring böcker är bland det bästa – och roligaste! – som kan göras för att ett barn ska få ett rikt språk.

I år har samtliga förskoleklasser samt grundsärskolan under en period arbetat med boken Roliga fakta Maneter av Emmalill Frank. Barnen har läst, lekt, ritat, fantiserat och funderat kring den. Arbetet med boken avslutades med att barnens alster ställs ut på biblioteket och att författaren, Emmalill Frank, kom på besök. Författaren berättade om sig själv och sina böcker samt svarade på barnens frågor. Nedan ser ni några bilder från utställningen.