Lära på nätet

Lära på nätet

Fria lärresurser på nätet

 MOOC (Massive Open Online Course)öppna nätbaserad kurser

 KhanAcadamy  - tusentals kurser på film från grundskole- till högskolenivå

 TED Technology, Entertainment, Design

 MIT, Massachussets Institute of Technology

 Visual Dictionary online eller  Goetheinstitutet – lär dig ett nytt språk

 Youtube Education korta filmlektioner av världens bästa lärare för olika stadier.

Konstarterna 

 Kalmar länsmuseum, digitalt museum

 Google museum

 Europeana

 Litteraturbanken - digitaliserade svenska klassiker

 

Flippade klassrum

 Stagg matte

 Mikael Bondestam (matematik)
 
 Fysik på svenska: TheG2 Daniels kanal

 Svenska och historia: Joakim Wendell

 

Wikivärlden

 Wikiversity  

 Wikibooks  

 lär dig Wikimedia

Öppet under skoltid

Självutlån:
Måndag - fredag 8.00-16.00.

Bemannat:
Tisdag 08.00 - 12.00
Onsdag 08.00 - 14.30
Torsdag 08.00 - 14.30
Fredag 08.00 - 12.00


Kontaktuppgifter:
Alicia Olsson,  vikarierande bibliotekarie
Telefon: 0481-45578
alicia.olsson@nybro.se