Hembygdsforskning

Hembygdsforskning

På Nybro bibliotek finns goda möjligheter att forska i bygdens historia. I den omfattande Nybrosamlingen finns en enorm kunskapsmassa med Nybro som en gemensam nämnare. Det finns all anledning att börja sitt kunskapssökande där.

I det källmaterial som släktforskarna använder finns också grunden till forskningsansatser i hembygdens rötter. I bibliotekets samlingar finns allt viktigt kyrkoboksmaterial för de församlingar som idag finns inom nuvarande Nybro kommun. I kyrkoarkiven finns den samlade kunskapen om alla de människor som levt och verkat i dessa trakter från 1700-talet och framåt.

Under 2009 har Nybro bibliotek i samarbete med hembygdsrörelsen med flera arbetat fram ett uppslagsverk om Nybro i digital form på Internet, Nybrokunskap. Projektet är inspirerat av Wikipedia och Kalmarlexikon. Alla intresserade kan bidra med sina kunskaper.

Lantmäteriets arkiv är digitaliserat och tillgängligt och Historiska kartor är av särskilt intresse för hembygdsforskningen.

Riksarkivet har också en bra databas, GEORG, med storskaliga kartor.