För föräldrar

För föräldrar

På Nybro bibliotek har vi många aktiviteter och tjänster som riktar sig till barn. Här kan du som förälder läsa vad vi erbjuder ditt barn.

Språket är en viktig kunskap

Språket är den viktigaste kunskapen i livet. Genom språket får vi kontakt med andra och språket hjälper oss att förstå och kommunicera med varandra. Barns språk utvecklas i samspel med de människor som står dem nära. Detta kan ske genom till exempel prat, lek, sång, berättande eller läsning!

På biblioteket finns det för de minsta barnen pekböcker, bilderböcker och högläsningsböcker.

För de lite äldre finns skönlitteratur, allt från tunna lättlästa böcker till tjocka ungdomsromaner, faktaböcker i olika ämnesområden, seriemagasin, tidskrifter, TV-spel och böcker för vuxna om barn.

I Äppelhyllan har vi böcker för barn med läs- eller funktionshinder, till exempel. bliss, bok och CD, daisy, punktskrift, tecken som stöd med mera.
Det finns också CD-skivor med visor och berättelser att låna. Det är gratis att låna på biblioteket!

För att låna spelfilm på DVD eller TV-spel måste man vara 16 år eller äldre.


Lånekort

Sitt första lånekort får man gratis på biblioteket eller i samband med att ditt barn börjar i förskoleklass. Det är du som målsman som ansvarar för lånen. Lånetiden är normalt 4 veckor. DVD, tidskrifter, CD-skivor och mycket efterfrågade böcker har kortare lånetid.

Vår barnverksamhet

Nyfödda barn med föräldrar kommer till biblioteket för en rundvisning som en del i BHV-utbildningen.

Alla 2-åringar i Nybro kommun bjuds in till biblioteket och får en egen bilderbok.

Alla 4-åringar i Nybro kommun bjuds in till biblioteket och får en egen bilderbok.

Sagostunder och barnteater anordnas varje termin.