Avgifter på biblioteket

Avgifter på biblioteket

Avgifter Kostnad 
Undantag och kommentarer

Övertidsavgift

1:a påminnelsen

1 krona/bok
och dag
Max 25 kronor

Ej barn under 18 år, barnböcker, talbok och "Boken Kommer".
2:a påminnelsen Max 75 kronor 1 krona/bok och dag max 75 kronor
Ej barn under 18 år, barnböcker, talbok och "Boken Kommer".
Räkning exp avgift 50 kronor Låntagaren blir spärrad när skulden är 100 kronor eller mera. Räkning på böckernas värde.

Försenat kortlån
(CD, DVD, mm)

25 kronor Efter 1 dag. Ej barn och "Boken Kommer"

Försenat kortlån
(CD, DVD, mm)

50 kronor Efter 10 dagar. Ej barn och "Boken Kommer"
Förkommen bok 250 kronor Vuxen (gäller alla - målsman betalningsskyldig)
Förkommen bok 150 kronor Barn (gäller alla - målsman betalningsskyldig)
Om bokens/mediernas värde klart överstiger beloppet görs en särskild värdering. Anskaffnings-värdet. Gäller alla - målsman betalningsskyldig
Förkommen ljudbok 200 kronor Vuxen (gäller alla - målsman betalningsskyldig)
Förkommen CD 150 kronor Gäller alla - målsman betalningsskyldig.
Förkommen tidskrift 60 kronor Gäller alla - målsman betalningsskyldig.
Förkommen DVD/
TV-spel
500 kronor Gäller alla - målsman betalningsskyldig.
Förnyat lånekort 20 kronor 1:a lånekortet är alltid gratis
Fjärrlån (inrikes) 25 kronor Betalas vid leverans. Utrikes fjärrlån enligt gällande regler.
Fjärrlånekopior 25 kronor (per leverans, max 5 sidor)
Reservation    0 kronor  
Kopior A4 2 kronor Dubbelsidigt 4 kronor, A3 4 kronor
Protokoll Nybro Kommun Fritt Max 5 kopior ur protokoll. Fler sidor, hänvisa till respektive förvaltning.
Fax (inom Sverige) 15 kronor Max 5 kopior
Fax (utom Sverige) 25 kronor Max 5 kopior
Plastkasse 2 kronor