Att ställa ut

Att ställa ut på biblioteket

 Vi försöker ha ett blandat urval av utställningar av såväl etablerade konstnärer och amatörer som av olika föreningar. Biblioteket äger rätt att ta beslut om en utställare ställer ut eller ej.

En utställningsperiod varierar mellan tre till fyra veckor. Utställningslokalen Röda Rummets väggmått är ca 4 x 7,5 m. Biblioteket är inte inblandat i någon försäljning varken av konstverk, vykort eller dylikt.   

Biblioteket:

 • ansvarar för planering och organisering av utställningar. Vi lägger ut information på vår hemsida, facebooksida samt kommunens hemsida.   
 • informerar i bibliotekets evenemangsblad samt tipsar och bjuder in media till pressvisning och skriver i tidningarnas evenemangskalendrar.  
 • har försäkring för inlånad konst. Eventuell annan försäkring ansvarar utställaren för.  
 • tillhandahåller krokar och linor att fästa tavlor i en list vid Röda Rummets tak. Stege finns på biblioteket.
 •  
 • har även två låsningsbara glasmontrar att låna ut. Det finns dessutom 6 skärmar att låna vid behov.  
 • tar inte ut någon avgift för att ställa ut i lokalen.

Utställare:

 • ansvarar själv för tavlor och föremål.  
 • ansvarar för installation och nedmontering av utställningen.  
 • ansvarar för eventuell försäljning av konstverk/föremål.  
 • ansvarar för affischer till utställningen, men biblioteket kan hjälpa till vid behov.  
 • avgör själv om det ska vara vernissage i samband med sin utställning och tar i så fall ansvar för och organiserar detta själv.  

Dubbelhäftande klisterkuddar (bibliotekets) får användas för att fästa textremsor eller dylikt på väggarna. Inga spikar eller krokar i väggarna!

Tolkning av dessa regler görs av biblioteket.