Talböcker

På biblioteken finns hjälp för dig som har svårt att läsa tryckta böcker. Vi har böcker med stor stil, lättlästa böcker, lättlästa böcker med CD samt talböcker.

Till daisyskivorna behöver man en särskild spelare som man kan låna från Syncentralen.

Man kan också läsa Daisy i datorn men då behövs ett särskilt läsprogram som finns att hämta gratis på MTM:s (Myndigheten för tillgängliga medier) hemsida.

MTM (öppnas i nytt fönster)

Hur kan du få tillgång till Legimus?

Vuxna låntagare kontaktar huvudbiblioteket och barn- och unga som går i skolan eller på gymnasiet kontaktar sin skolbibliotekarie. Vi bokar då in ett möte där vi går igenom hur Legimus fungerar och vilka regler en Legimus-användare måste förhålla sig till.

Nedan ser ni en film som visar hur det kan gå till att använda Legimus

Legimus

Språk