Låneregler

För att låna på Nybro bibliotek behöver du ett lånekort. Kortet gäller även på bokbussen och på skolbiblioteken i hela kommunen.

Lånekort

Du ansöker om ett lånekort via vår hemsida eller vid besök på biblioteket. Du får ditt lånekort genom att visa upp en giltig fotolegitimation i informationsdisken. Lånekortet är gratis.

Barn får sitt lånekort via respektive skolas bibliotek eller bokbussen.

Lånekortet ska visas upp vid lån och bokning av studierum. Kortet är personligt och du är ansvarig för allt som lånas på ditt kort. Föräldrar är ansvariga för lån på barns kort till barnet är arton år.

Anmäl till biblioteket om ditt lånekort kommer bort, så spärras det. Förnyat lånekort kostar 20 kronor.

 

PIN-kod

Till lånekortet kopplas en PIN-kod. Med hjälp av den kan man reservera och låna om på bibliotekets hemsida samt låna själv i automaten på biblioteket.

 

Lånetid

Lånetiden är normalt 4 veckor. DVD-filmer, tidskrifter, CD-skivor och mycket efterfrågade böcker har kortare lånetid. På kvittot står vilken dag lånetiden går ut.

Vill du förlänga ett lån måste du göra det innan lånetiden gått ut. Om någon annan har reserverat boken går den inte att låna om. Du kan förlänga dina lån via hemsidan eller telefon.

 

Lånetiden är sju dygn för

  • spelfilm på dvd
  • musikvideo
  • tidskrifter
  • hembygdsfilmer.

 

Tv-spel och musik CD har en lånetid på 14 dagar.

Lånetiden för e-böcker är 28 dagar. Du kan låna högst tre böcker på en vecka.

 

Återlämning

Lånen måste lämnas tillbaka i tid.

Återlämning sker på biblioteken eller i bokbussen, eller när biblioteket i Nybro är stängt genom bokinkast vid entrédörren.

 

Reservera

Du kan ställa dig i kö på media som är utlånade. Reserverar gör du via vår hemsida med ditt lånekort/personnummer och pinkod. Det går också att göra på biblioteket, via telefon eller e-post. Det är gratis att reservera de medier vi har på Nybro bibliotek.

Du kan även beställa böcker som saknas i Nybro från andra bibliotek. Detta kallas fjärrlån och kostar 25 kronor per beställning inom Sverige. 

 

Övertidsvarning

Om du har meddelat oss din mailadress kan du få en övertidsvarning två dagar innan lånetiden går ut.

 

Påminnelse

Om du inte återlämnar dina lån i tid får du en påminnelse, övertidsavgiften är 1 krona per bok och dag, max 25 kronor! Om du trots påminnelsen inte återlämnar, får du ytterligare en påminnelse och då blir övertidsavgiften max 50 kronor.

Om du fortfarande inte lämnar igen dina lån, får du en räkning på bokens värde plus en expeditionsavgift samt övertidsavgifterna.

Du spärras som låntagare tills du återlämnat boken och betalat avgifterna eller betalat räkningen.

Den som är under arton år betalar inte övertids- eller expeditionsavgift, men är skyldig att betala för förstörda eller förkomna böcker och andra medier. För barnböcker utgår ingen övertidsavgift.

Undvik förseningsavgifter - låna om böckerna!

Spara din lånehistorik

Vill du komma ihåg alla böcker du läst och lånat på Nybro bibliotek? Då kan du spara din lånehistorik.

Det är bara du själv som kan se dina tidigare lån. Bibliotekets personal eller andra låntagare kan aldrig se din lånehistorik. Vad du lånat tidigare är inte heller synligt i bibliotekspersonalens system.

Du måste själv välja att aktivera din lånehistorik. Dina lån börjar sparas först när du har gjort detta. Lån som du har gjort innan aktiveringen kommer inte att synas i din lånehistorik. Historiken sparas i 5 år.

Gör så här för att aktivera din lånehistorik:

  • Logga in med personnummer/lånekortsnummer och din pin-kod 
  • Klicka på Mina uppgifter
  • Klicka på Mitt konto i Nybro
  • Klicka i rutan där det står Spara min lånehistorik

 

Avgifter på biblioteket

 Avgifter  Kostnad  Undantag och kommentar
Övertidsavgift 1 krona/bok och dag Ej barn under 18 år, barnböcker, talbok och "Boken kommer"
1:a påminnelsen Max 25 kronor Ej barn under 18 år, barnböcker, talbok och "Boken kommer"
2:a påminnelsen Max 75 kronor Ej barn under 18 år, barnböcker, talbok och "Boken kommer"
Räkning expeditionsavgift 50 kronor Låntagaren blir spärrad vid 100 kronor eller mer. Räkning på böckernas värde
Förkommen bok 250 kronor Vuxen (gäller alla - målsman betalningsskyldig)
Förkommen bok 150 kronor Barn (gäller alla - målsman betalningsskyldig)
Om bokens/mediernas värde klart överstiger beloppet görs en särskild värdering. Anskaffningsvärdet Gäller alla - målsman betalningsskyldig.
Förkommen ljudbok 200 kronor Vuxen (gäller alla - målsman betalningsskyldig)
Förkommen CD 150 kronor Gäller alla - målsman betalningsskyldig.
Förkommen tidskrift 60 kronor Gäller alla - målsman betalningsskyldig.
Förkommen DVD/TV-spel 500 kronor Gäller alla - målsman betalningsskyldig.
Förnyat lånekort 20 kronor 1:a lånekortet är gratis
Fjärrlån (inrikes) 25 kronor Betalas vid leverans. Utrikes fjärrlån enligt gällande regler.
Fjärrlånekopior 25 kronor (per leverens, max 5 sidor)
Kopior A4, svartvitt 2 kronor Dubbelsidigt 4 kronor, A3 4 kronor
Papperskasse 3 kronor  

 

Sök

Språk