Lokalsamling

Lokalsamling

På Nybro bibliotek finns goda möjligheter att forska i bygdens historia.

Beståndet har byggts upp under lång tid och tillväxer kontinuerligt eftersom i princip inga exemplar gallras. Denna litteratur- och mediesamling ska öka förståelsen för den historiska utveckling som lett oss framtill dagens moderna samhälle i Nybro kommun.

Samlingen är en utmärkt startpunkt för skolorna när de tar upp hembygdshistoria. Nybro tidning (nytt fönster) finns i original från starten 1931. Det går bra att studera NT på Nybro bibliotek; åren 1931 t o m 1978 är mikrofilmade.

Referenssamling

I materialet finns en referenssamling som inte kan lånas hem. Men de flesta exemplaren i Nybrosamlingen får lånas hem i likhet med bibliotekets övriga bestånd. Det material som rör särskilda byar eller andra geografiska platser är indexerade så att en viss by är sökbar i bibliotekets katalog. En del andra personer, begrepp mm med anknytning till Nybro är också möjliga att söka på i bibliotekets katalog.

Genom åren har många betydelsefulla forskare bidragit till denna kunskapsmassa. Folke Petterssons utforskande av byar och gårdar i Madesjö, Oskar och Örsjö församlingar är ett efterlämnat material med stor betydelse. Detta finns som kopior samlade i pärmar, som datafiler samt som en CD. För Bäckebo finns ett stort material som Georg Gustafsson har donerat till Nybro bibliotek. Samlingen finns tillgänglig i pärmar med olika teman kring Bäckebo sockens historia.

Uppslagsverk

Under 2009 har Nybro bibliotek i samarbete med hembygdsrörelsen med flera arbetat fram ett uppslagsverk i digital form på Internet, Nybrokunskap.se. Projektet är inspirerat av Wikipedia och Kalmarlexikon.se. Alla intresserade kan bidra med sina kunskaper.

Hembygdsforskning

I bibliotekets samlingar finns allt viktigt kyrkoboksmaterial för de församlingar som idag finns inom nuvarande Nybro kommun. I kyrkoarkiven finns den samlade kunskapen om alla de människor som levt och verkat i dessa trakter från 1700-talet och framåt.

Historiska kartor

Lantmäteriets arkiv är digitaliserat och tillgängligt och Historiska kartor är av särskilt intresse för hembygdsforskningen.

Riksarkivet har också en bra databas, GEORG, med storskaliga kartor.

Språk