Inläsningstjänst

Inläsningstjänst

Inläsningstjänst är en service, där du som låntagare kan lämna in ett önskemål om inläsning av böcker och årsböcker med lokal och regional anknytning till ditt folkbibliotek.

Tjänsten är avgiftsfri och utförs av Kalmar stadsbibliotek på uppdrag av Region Kalmar län. 


Inläsningstjänstens syfte är att bidra till likvärdiga bibliotekstjänster i hela länet. 

Tjänsten ska bidra till att förbättra tillgängligheten till regional litteratur för synskadade och de som inte kan läsa den tryckta texten. 


Hur funkar inläsningstjänsten?  

  • Du skickar ditt önskemål om inläsning till ditt lokala folkbibliotek.  
  • Folkbiblioteket tar din förfrågan vidare till Kalmar Stadsbibliotek.
  • I fall ditt önskemål inte kan godkännas får du direkt besked.  
  • Processen från bok till talbok tar två till tre månader.

 

Kalmar stadsbibliotek meddelar ditt lokala folkbibliotek när boken finns tillgänglig för nedladdning i Legimus.

Språk