Äppelhyllan

Äppelhyllan

Olika barn behöver olika böcker därför finns Äppelhyllan

Äppelhyllan är en plats i biblioteket där barn och unga kan hitta medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar.

På Äppelhyllan hittar du talböcker, böcker med teckenstöd, taktila böcker, böcker med punktskrift och mycket mer.

Tecken om stöd

Tecken används tillsammans med tal som ett stöd för språkutvecklingen och underlättar språkförståelsen. Tecken och tal förstärker varandra och underlättar också språkinlärningen.

Teckenspråk

Sagor och berättelser med teckenspråk finns som böcker och video.

Taktila böcker och punktskrift

Taktila böcker läser man med fingrarna.

Punktskrift läser man med fingrarna.

Pictogram

Pictogram är ett språk i bilder. Bilderna är vita med svart bakgrund.

Bliss

Bliss är ett symbolspråk. Genom att lägga till olika markeringar i symbolen kan man få ett komplett språk.

Lättlästa böcker för ungdomar

Böcker med anpassad text och innehåll.

Böcker om funktionsvariationer

Faktaböcker för och om barn och unga med funktionsvariationer.

 

Alla som vill får låna från Äppelhyllan. Saknar du något? Fråga personalen!

Barnens biblioteks webbplats hittar du mer information om Äppelhyllor och om att läsa på annat sätt.

Språk